• A3 Conad
 • A3 dottor Gianni catalanotto
 • outlet del mobile A3bis fino al 21 marzo
 • A3bis Farmacia Rotolo
 • Farmacia Rotolo Castelvetrano

"Lu puzzu di li cuti". Favola in siciliano

del 2018-05-24

Immagine articolo: "Lu puzzu di li cuti". Favola in siciliano

C’era ‘na vota un principinu, beddu di facci e di modi gentili. Passava lu so’ tempu a cuntimplari la natura: lu suli, lu celu, lu mari e tuttu chiddu chi ci passava davanti all’occhi. Un jornu, ‘mezzu a un curtigghiu abbannunatu, vitti un puzzu e l’istintu ci rissi d’affacciarisicci.

 • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
 • Dintra lu puzzu un raggiu di suli si spicchiava biatu e anchi lu principinu si vosi spicchiari ‘nta ‘ddi acqui limpidi e chiari. Granni fu la so’ maravigghia quannu, inveci di viriri la so’ immagini spicchiarisi ‘nta l’acqua, vitti la facci di ‘na fimmina maravigghiusa, ‘na fata, chi lu taliava c’un sorrisu angelicu.

  Unn’aviri scantu”, ci rissi la fata, “sugnu ‘cca pi tia, pi fariti cumpagnia, pi parlari n’anticchia ‘cu tia”. Lu principinu, allura, si pigghiò di curaggiu e si misi a parlari cu la fata di lu puzzu. A ‘ddi tempi iddu avia sulamenti ‘na quindicina d’anni e tuttu lu munnu ci paria puisia. Tutti li jorna lu principinu ia a truvari la so’ fatina e cu idda chiacchiariava di tuttu.

 • h7 immobiliare catalanotto
 • Un jornu la fatina ci cunfira’ un segretu chi sulu idda sapia: “Principinu, ora chi semu veramenti amici, t’ha cunfirari ‘na cosa: la viri st’acqua dunni iu vivu la me vita? Ebbeni, st’acqua è miraculusa; veni direttamenti di la sorgenti di la vita e cu ni vivi ogni ghiornu ‘na caraffa, arresta sempri picciottu, praticamenti un ‘mmecchia mai”.

  Ma po’ essiri?”, dumanna’ lu principinu assai maravigghiatu. “T’assicuru chi è accussì, comu ti dicu iu; e po’, chi ci appizzi, prova e viri comu ti senti”. Lu principinu, c’unn’avia nuddu motivu p’un cririri a la so fatina, accumincia’, di ‘ddu iornu, a vivisi l’acqua di la vita e, in effetti, iornu doppu iornu, si sintia sempri ‘cchiu’ picciottu. Un gnornu la fatina ci rissi: “Iu ti regalavi l’acqua di la vita, ma tu m’ha fari ‘na prumissa pi la vita”.

  Tuttu chiddu chi vo’ tu, fatina mia”, ci rispunnì lu principinu. “Iu ha essiri l’unica fimmina di la to vita, un t’ha ‘nnamurari mai di n’atra fimmina”, sintinziò la fatina. “Chi m’interessanu l’atri fimmini, iu haiu a tia e m’abbasti sulu tu”, rispusi lu principinu.

  Lu tempu passava tranquillu e serenu e l’idilliu tra lu principinu e la fatina durava ch’era ‘na maravigghia. Un gnornu lu principinu, oramai omu maturu, anchi si sulu ‘nta lu spiritu in quantu lu corpu paria sempri d’un picciutteddu, canuscì ‘na bedda picciuttedda chi si fira’ a fallu ‘nnamurari e a farici scurdari la fatina.

  Lu principinu, strigatu di la bedda picciuttedda e unn’avennu lu curaggiu di iri a truvari la so fatina, un gni’ cchiù a vivisi l’acqua di la vita. Araciu araciu s’addunà chi ia pirdennu vitalità, cosa ch’un ci succiria prima. Pinsà chi la curpa era di l’acqua di la vita e, un pocu mortificatu, iu a truvari la so fatina, spirannu ch’idda ‘un sapissi nenti di la nova amurusa.

  Quannu arrivà a lu puzzu e vi s’affaccià timurusu, inveci di l’acqua di la vita e di la fatina, truvà lu puzzu chinu di cuti. Ammatula iddu si misi a vuciari chiamannu la fatina: chiossà vuciava e chiossà ‘mmicchia. A la fini, capennu lu sbagghiu ch’avia fattu e unn’avennu cchiu’ lu curaggiu di turnari a la so’ amata, chi sicuramenti un ni l’avissi canusciutu ‘cchiu’ talmenti era divintatu vecchiu, arrista’ appuiatu a lu puzzu e ancora oggi è ‘ddà ch’aspetta chi di li cuti putissi spuntari arrè l’acqua di la vita e cu idda la so’ tantu amata fatina.

   

  Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter